Re: P/D: ze své zahrádky

Brick amp a krabica so zosilňovačom rezervované.
SW bedňa 80EUR a trubky za nižšie ceny.

Re: P/D: ze své zahrádky

Krabica na zosilňovač predaná.
Tie trubky si možno nakoniec nechám a použijem na stolík pod TV, uvidím keď dokončím hifi stojan.

Re: P/D: ze své zahrádky

Brick amp predaný, SW bedňa a trubky za nižšie ceny.

Re: P/D: ze své zahrádky

Aktualne veci v prvom prispevku.