Jít do obsahu fóra

Nejsi přihlášen. Přihlas se nebo se zaregistruj.


(Stránka 3 z 4)

Audioweb.cz » Projekty sloupových reprosoustav » mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

  Stránky: ««« 1 2 3 4 »»»

Chceš reagovat? Musíš se přihlásit.

RSS

Příspěvky [41 až 60 z 78]

41

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Minulý týden sem taky slyšel a jsou to povedené bedny. Nikdy sem neměl moc rád hliníkový výšky a středy, ale tohle mi ničím nevadilo. Jeto dobře slazené.

Web

42 ...editoval mirulu (10. 10. 2009 5:05)

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Díky za příznivé hodnocení.

Lidi nebojte se používat více součástek ve vyhyvkých, pokud si o to měniče říkají. Nestojí to o moc víc. Zvlášť, pokud nabízím takový služby cívek. Zvuk se vůbec nezhorší použitím vice součástek, ba naopak, když se to piplá, je to znát. Nakonec to nezabere o tolik víc místa.

Web

43

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

dnes jsme byl na poslechu a musím říci, že to znělo fakt moc dobře:-) nejnižší basy chybí kvůli umístění a sedačce uprotstřed místnosti, ale prostor a zvuk byl fakt super že i já bych to přežil ve zdraví smile
super práce a dávám za 1 s ******

Web

44

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Zajímaly by mne charakteristiky skupinového zpoždění a fázové charakteristiky jednotlivých pásem ve vzdálenostech 1m, 3m, 5m v prostředí LspCAD. Pak teprve bych byl schopen posoudit zda je to kvalitní návrh (teoreticky). Jinak vše vypadá na první pohled, jako když střelí... Myslím, že není zase takový problém 3x posunout bod měření na ose "z" a ofotit, posléze přidat na stránku projektu.

45

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

proč by to Milan dělal? kvůli tomu, aby to vypadalo na oko líp? On to dělal pro sebe a svědomitě.
ať to je jak chce, tak podle poslechu jsou to povedený bedny!

Web

46

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Však já to nijak nehaním, jen si myslím, že ty charakteristiky nevypovídají dostatečně o kvalitě, pokud nejsou udány měřící body...tečka. Jinak, nejsem žádný odborník, teprve jsem dočetl bibli od pana Sýkory a ne všechno jsem zvládl pobrat. Doma mám taky krásně nafázovanou charakteristiku, na jeden box 4 RLC články pro vyrovnání charakteristiky, ale jen pro měření v nekonečnu, což dle mého soudu je mi k prdu. Jakmile se posunu blíže k boxům, začíná se to rozcházet....což je logické vzhledem k vzájemné nenulové vzdálenosti měničů.

47

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Myslím, že diskuze tímto směrem je bezpředmětná, vzhledm k tomu na kolika projektech se Mirulu podílel a jaký byl konečný výsledek. Bedny jsem slyšel a těm charakteristikám narovno dost věřím a dokonce vím čí je to původní rukopis takového ladění. Je krásné něco měřit v 1,3,5 metrech v běžné místnosti..., je vidět, že s tím moc zkušeností nemáš. Pro posouzení kvalitního návrhu, dávno nestačí jen odměřené charakteristiky, je to pouze jeden z předpokladů. Prezentovaný projekt je zde jeden z nejlepších, protože obsahuje kompletní schéma výhybky šité na míru a danou bednu, mimoosové charakteristiky a mnoho dalšího. Je potřeba přečíst ještě mnoho další literatury, kromě té od Velkého Boba, osvojit si nějaké ty praktické zkušenosti a pořešit souvislosti.

48

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

jungliku, když v lspcadu posovuváš osu z u všech pásem o stejné kusy, prdlajs se ti změní na cháře, fáze se ti max. víc točí. Nemá to ale nic společného s tím, co myslíš ty.

Web

49

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Jarous: chtělo by to více pozornosti, psal jsem, že se jedná o simulace (16:16)
Mirulu: asi si nerozumíme, mně jde o sčítání kulových vlnoploch v bodě z různých, v ose "y" vzájemně vzdálených, zdrojů  (za předpokladu, že jste do simulace rozestupy měničů zavedl). Pokud jste nechal měření v nekonečnu, je to jako by jste rozestupy měničů vůbec nebral v potaz. Tam [v nekonečnu wink ] se totiž neprojevuje onen zaoblený tvar vlny. A troufám si tvrdit, že Velký Bob, jak jej někteří zkušení členové fóra důvěrně označují, by mi dal za pravdu.

50

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Jaktože jsem rozestupy měničů nebral v potaz? To, že změřím v jednom bodě fr. charakteristiky, mám snad zahrnuty i vzdálenosti v ose y. Osa y je podle mě schována ve frekvenční charakteristice měniče, který pak samozřejmě při měření např. z 1m není v ose (např vejškáč a basák, pokud měřim proti střeďáku) a vzdálenost "z" je logicky pro každý měnič jiná již z konstrukce měničů a také z úhlu kde se měnič nad středem mikrofonu nachází, která již také ve fázové charakteristice obsažená je. Resp. není, ale je tam vlastně přepona z trojúhelníku. Jeho úhel se zmenšuje s rostoucí vzdálenosti měření a také se snižuje vliv osy y. Takže nějaká simulace osy y mě fakt nezajímá. Leda bych měřil s mikrofonem vždy v ose každého měniče.

Web

51 ...editoval junglik (27. 3. 2010 13:10)

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

x - vlevo, vpravo
y- dolu, nahoru
z - dozadu, dopředu (hloubka zapuštění, popř. míra předsunutí)
Bod měření se pohybuje de facto v ose "z".
_______________________________________________
dle LspCAD

52

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

A ty si myslíš, že když posuneš mikrofon o 10cm dozadu, posuneš se o 10cm od vejšky, když máš mikrofon ve výšce střeďáku?

Relativní lokace dx, dy a dz v LspCadu ti jsou k něčemu dobrý, pokud měříš každý reproduktor v jeho ose a následně chceš nasimulovat jejich polohu. Nemůžeš toto uplatnit případně měření reprobedny z jednoho bodu, to se na mě nezlob.

Web

53

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Je nutno si uvědomit, že charateristiky všech měničů i celé bedny byly snímány v jediném neměnném konkrétním bodě. Žádné nekonečno. Nevím kam míříš.

Web

54

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Osa měření je osa "z" procházející referenčním bodem [0,0]. Measurement distance je pak vzdálenost od referenčního bodu na ose "z". Pokud si někdo zvolí jako referenční bod střed, resp. kraj membrány jednoho z reproduktorů (ohybová vlna po membráně), pak jsou charakteristiky simulovány (potažmo virtuálně měřeny, resp. počítány) na ose procházející tímto bodem. Pokud se posouvám po ose "z", mění se absolutní vzdálenost od všech reproduktorů. Čím dále se posouvám, tím méně se projevuje vzájemná vzdálenost reproduktorů na čelní desce ozvučnice na charakteristikách. To je něco, s čím je nutné počítat. Measurement distance je defaultně nastavena na nekonečno (infinite), což na charakteristiky bude mít stejný vliv, jako by reproduktory měly nulovou vzájemnou vzdálenost (nemožné). Nevím jak lépe to napsat, je to postřeh se kterým jsem se chtěl podělit....tudíž dobrý úmysl. Jen mi zatím není jasné, zda je vhodnější volení referenčních bodů na středu, nebo okraji membrány.

55

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

k čemu je to dobré, když si například při měření řeknu, že chci mít měřenou vzdálenost 1,2m, ve které bude i 90% poslechového času ?

Web

56

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Nastavím si výhybku tak, aby se fáze co možná nejvíce sbíhaly právě v tomto bodě. Oblasti dělících kmitočtů by pak v této vzdálenosti měly vykazovat nejmenší zkreslení, protože vlny budou teoreticky přicházet ve fázy.

57 ...editoval mirulu (27. 3. 2010 16:23)

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Nebudu ti do toho kecat, jelikož máš svou pravdu a vidim, že tě o jiné nikdo nepřesvědčí, proto hodně štěstí v dalších simulacích.

Web

58

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Raději už žádné simulace. CAD vrátím a vytáhnu si kolo. Zduřte.

59

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

http://check.wz.cz/docasna/fazova_zmena_se_vzdalenosti_mini.png
Obrázek kliknutím zvětšíte.

Fr. charakteristiky jsou změřeny z jednoho metru z referenčního místa mezi střeďákem a vejškáčem. Jak je patrné z obrázku, vzdálenosti středu a vejšky jsou symetrické. Jediné co se se vzdáleností mění je basák, kdy pro 0,5m poslechovou vzdálenost je změna o 2,6cm relativně proti rozdílům z jednoho metru. Dělící frekvence basy středy je 500Hz, což dává vlnovou délku 68,8cm a pro 2,6cm fázovou úchylku 13,6°. To je pro tebou dotazované případy ta nejhorší z možností.
Pozice měničů nebyla zadávána, protože charakteristiky byly po trojcích sejmuty vždy z jednoho bodu mikrofonem. Naměřený relativní fázový rozdíl je zdaleka nejpřesnější informací o vzdálenostech měničů, jakou konstruktér může získat. Akustický střed měničů se jinak přesně zjistit nedá.
Pro vertikální charakteristiky jsou již fázové úchylky horší, ale to se týká každé bedny a vyšly zde ještě docela dobře.

Web

60

Re: mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

no chtěl jsem junglikovi zadat za domácí úkol jak je velké fázové posunutí mezi dvěma reproduktory osově vertikálně vzdálenými 150 mm  z 1 m ze 2m  a ze 3 m a potom ho nechat dopočítat jak velkému posuvu to odpovídá při vertikální změně polohy mikrofonu , ale check už polovičku za mne vysvětlil...
takže jungliku... kolik musíš posunout mikrofon nahoru a nebo dolů abys dosáhl onoho fázového posuvu 13,6 st. / 500 hz . Poté uvidíš na čem , že to záleží víc.

A jen tak BTW fakt by mne zajímalo, jak chce kdo zajistit aby byla zafixována v praxi taková poslechová výška. Heh...

Příspěvky [41 až 60 z 78]

  Stránky: ««« 1 2 3 4 »»»

Chceš reagovat? Musíš se přihlásit.

Audioweb.cz » Projekty sloupových reprosoustav » mirulu (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D)

Podobná témata


~±«|»¼½¾²³&@µΩπØ$£