Téma: Co je a co není z pohledu zákona e-shop

Rád bych na naší škole zřídil elektronický kiosek žákovských elektronických stavebnic, ať již pro výuku Praxí elektro nebo pro Technický kroužek. Pokud by jím byl "pouze" e-shop školy, zajímal by mě každý relevantní názor na to, co je a co není z pohledu zákona e-shop.
Jako neznalý věci (nemám ŽL a netoužím po něm) jsem se domníval, že aby webové stránky byly e-shopem, musí splňovat určité zákonné náležitosti. Ale o ničem takovém se nikde nedočítám (a netvrdím, že jsem hledal dobře). Nacházím jen to, co musí splnit subjekt (společnost, živnostník), chce-li provozovat e-shop. To však nejsou dvě identické podmínky (povinnosti). Proto mě zajímá názor kohokoli povolanějšího:

a/ Co musí splňovat nebo čím se musí vyznačovat webové stránky, aby mohly být bez zmýlení zákazníka nebo úřadů považovány za provozovaný e-shop a naopak aby nemohly být považovány za e-shop?

b/ Může si stránky označené jako e-shop otevřít i neživnostník, soukromá osoba bez ŽL a nabízet na nich cokoli, třeba i své tři bazarové položky (omšelý kožich, součástky ze svého starého auta, herbář po dědovi), a aniž systematicky prodává (t.j. nejedná se o nákup a prodej), s deklarací např. "Toho není e-shop z hlediska zákona č. ..." - bude to považováno za provoz e-shopu z hlediska zákona?

c/ Lze stránky (web, webhosting, atd.) vybavené od poskytovatele (webových služeb) funkčností e-shopu, ale s deklarovanou nefunkčností jako e-shop nebo jako zkušební provoz bez možnosti skutečného objednání (tzn. ani přijetí údajů o zákazníkovi), provozovat např. jen jako "pasivní výkladní skříň", aniž tím člověk poruší nějaký zákon o elektronickém obchodu, GDPR, ochranu údajů, atd.? 

Děkuji za jakékoli příspěvky znalejších, přeformulování mých laických otázek, atd.