Teorie & praxe / obecně [6+6]

Typ Název článku (česky) Autor Sepsáno
Co stavět? Kde hledat inspiraci? antonio 2011
Něco málo pojmů z elektroakustiky Viktor Svoboda 2002
Prostorová akustika na statku i v chaloupce Bohumil Sýkora 2008
Reprodukce zvuku a poslechový prostor Tomáš Salava 1999
Reproduktory a reproduktorové soustavy trochu jinak Bohumil Sýkora 1993
Stavíme reproduktorové soustavy Bohumil Sýkora 1997 - 2001

Teorie & praxe / obecně [6+6]


~±«|»¼½¾²³&@µΩπØ$£
^